Integritetspolicy

Följande är Googles integritetspolicy, så med det kommer jag att implementera på min blogg genom e-postadressen [email protected].

Senast ändrad: 1 mars 2012 (se arkiverade versioner)

Det finns många olika sätt att använda våra tjänster på - att söka och dela information, att kommunicera med andra människor eller att skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett Google-konto, kan vi göra dessa tjänster ännu bättre - för att visa dig mer relevanta sökresultat och annonser, för att hjälpa dig att ansluta med människor eller för att göra delning med andra snabbare och enklare. När du använder våra tjänster vill vi att du ska vara tydlig med hur vi använder information och de sätt du kan skydda din integritet.

Vår integritetspolicy förklarar:

Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt, men om du inte är bekant med termer som kakor, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare, läs om dessa viktiga termer först. Din integritet är viktig för Google, så oavsett om du är ny på Google eller en långvarig användare, ta dig tid att lära känna våra metoder - och om du har några frågor, kontakta oss.

Information vi samlar in

Vi samlar in information för att erbjuda bättre tjänster till alla våra användare - från att ta reda på grundläggande saker som vilket språk du talar till mer komplexa saker som vilka annonser du kommer att hitta mest användbara eller de personer som betyder mest för dig online.

Vi samlar in information på två sätt:

Hur vi använder den information vi samlar in

Vi använder den information vi samlar in från alla våra tjänster för att erbjuda, upprätthålla, skydda och förbättra dem, utveckla nya och skydda Google och våra användare. Vi använder också denna information för att erbjuda dig skräddarsytt innehåll - som att ge dig mer relevanta sökresultat och annonser.

Vi kan använda det namn du anger för din Google-profil över alla de tjänster vi erbjuder som kräver ett Google-konto. Dessutom kan vi byta ut tidigare namn som är kopplade till ditt Google-konto så att du representeras konsekvent över alla våra tjänster. Om andra användare redan har din e-postadress eller annan information som identifierar dig kan vi visa dem din offentligt synliga Google-profilinformation, som ditt namn och foto.

När du kontaktar Google kan vi behålla en registrering av din kommunikation för att hjälpa till att lösa eventuella problem du kan stöta på. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, som att låta dig veta om kommande förändringar eller förbättringar.

Vi använder information som samlas in från kakor och andra tekniker, som pixeltaggar, för att förbättra din användarupplevelse och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Till exempel genom att spara dina språkpreferenser kommer vi att kunna visa våra tjänster på det språk du föredrar. När vi visar dig skräddarsydda annonser kommer vi inte att koppla en kaka eller anonym identifierare med känsliga kategorier, som de baserade på ras, religion, sexuell läggning eller hälsa.

Vi kan kombinera personlig information från en tjänst med information, inklusive personlig information, från andra Google-tjänster - till exempel för att göra det enklare att dela saker med personer du känner. Vi kommer inte att kombinera information från DoubleClick-kakor med identifierbar personlig information om vi inte har ditt samtycke.

Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi använder information för ett syfte som inte är angivet i denna integritetspolicy.

Google behandlar personlig information på våra servrar i många länder runt om i världen. Vi kan behandla din personliga information på en server som ligger utanför det land där du bor.

Transparens och val

Människor har olika integritetsbekymmer. Vårt mål är att vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta meningsfulla beslut om hur den används. Till exempel kan du:

Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera alla kakor, inklusive kakor som är kopplade till våra tjänster, eller för att ange när en kaka ställs in av oss. Det är dock viktigt att komma ihåg att många av våra tjänster kanske inte fungerar korrekt om dina kakor är inaktiverade. Till exempel kan vi inte komma ihåg dina språkpreferenser.

Information du delar

Många av våra tjänster låter dig dela information med andra. Kom ihåg att när du delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer, inklusive Google. Våra tjänster ger dig olika alternativ för att dela och ta bort ditt innehåll.

Åtkomst och uppdatering av din personliga information

När du använder våra tjänster strävar vi efter att ge dig åtkomst till din personliga information. Om den informationen är felaktig strävar vi efter att ge dig sätt att uppdatera den snabbt eller ta bort den - om vi inte är tvungna att behålla den informationen av legitima affärs- eller lagliga skäl. När du uppdaterar din personliga information kan vi be dig verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran.

Vi kan avvisa begäranden som är orimligt repetitiva, kräver en oproportionerlig teknisk insats (till exempel att utveckla ett nytt system eller grundläggande ändra en befintlig praxis), riskerar andra personers integritet eller skulle vara extremt opraktiska (till exempel begäranden som rör information som finns på backupband).

Där vi kan erbjuda åtkomst till och rättelse av information kommer vi att göra det gratis, utom om det skulle kräva en oproportionerlig ansträngning. Vi strävar efter att behålla våra tjänster på ett sätt som skyddar informationen från oavsiktlig eller skadlig förstörelse. Därför kan vi efter att du har raderat information från våra tjänster inte omedelbart radera återstående kopior från våra aktiva servrar och vi kan inte ta bort information från våra säkerhetskopianläggningar.

Information vi delar

Vi delar inte personlig information med företag, organisationer och individer utanför Google om inte någon av följande omständigheter är tillämpliga:

Vi kan dela aggregerad, icke-personligt identifierbar information offentligt och med våra partners, som utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser. Till exempel kan vi dela information offentligt för att visa trender om den allmänna användningen av våra tjänster.

Om Google är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kommer vi att fortsätta att säkerställa konfidentialiteten för all personlig information och meddela berörda användare innan personlig information överförs eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda Google och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av information som vi har. Särskilt:

Tillämpning

Vår integritetspolicy gäller alla tjänster som erbjuds av Google Inc. och dess dotterbolag, inklusive tjänster som erbjuds på andra webbplatser (som våra annonstjänster), men undantar tjänster som har separata integritetspolicyer som inte inkluderar denna integritetspolicy.

Vår integritetspolicy gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller individer, inklusive produkter eller webbplatser som kan visas för dig i sökresultat, webbplatser som kan inkludera Googles tjänster eller andra webbplatser som är länkade från våra tjänster. Vår integritetspolicy täcker inte informationspraxis hos andra företag och organisationer som annonserar våra tjänster och som kan använda kakor, pixeltaggar och andra tekniker för att leverera och erbjuda relevanta annonser.

Uppföljning

Vi granskar regelbundet vår överensstämmelse med vår integritetspolicy. Vi följer även flera självreglerande ramar. När vi får formella skriftliga klagomål kommer vi att kontakta personen som gjorde klagomålet för att följa upp det. Vi samarbetar med lämpliga regleringsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål angående överföring av personuppgifter som vi inte kan lösa direkt med våra användare.

Förändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer inte att minska dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att publicera alla ändringar av integritetspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla en mer framträdande avisering (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelande om ändringar i integritetspolicyn). Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna integritetspolicy i ett arkiv för din granskning.

Specifika produktpolicys

Följande meddelanden förklarar specifika integritetspraxis med avseende på vissa Google-produkter och tjänster som du kan använda:

Innehållet i detta uttalande kan ändras när som helst, efter vårt gottfinnande. Om du har några frågor angående integritetspolicyn för kan du kontakta oss på kontakt .