DMCA

Anmälan om upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att våra användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, vars text kan hittas på USA:s Copyright Office-webbplats på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer vi att snabbt svara på påståenden om upphovsrättsintrång som begås med vår tjänst och som rapporteras till vår utsedda upphovsrättssamordnare identifierad i det exemplariska meddelandet nedan.

Om du är en upphovsrättsinnehavare eller är auktoriserad att agera på uppdrag av en eller auktoriserad att agera under någon exklusiv rättighet enligt upphovsrätten, var vänlig och rapportera påstådda upphovsrättsintrång som äger rum på eller genom webbplatsen och tjänsten (gemensamt "Tjänsten") genom att fylla i följande DMCA-meddelande om påstått intrång och skicka det till vår utsedda upphovsrättssamordnare.

Efter mottagande av meddelandet enligt beskrivningen nedan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att vidta lämpliga åtgärder enligt sitt eget gottfinnande, inklusive borttagande av användningen som utmanas från Tjänsten och/eller avslutning av användarens konto vid lämpliga omständigheter.

Meddelande om påstått upphovsrättsintrång ("Meddelande")

Leverera detta Meddelande, med alla avsnitt ifyllda, till vår utsedda upphovsrättssamordnare:

Upphovsrättssamordnare
www.eluxurysall.com DMCA Division

Meddelanden om upphävande

Den som har publicerat material som påstås utgöra upphovsrättsintrång kan skicka vår utsedda upphovsrättssamordnare ett motmeddelande enligt avsnitt 512(g)(2) och 512(g)(3) i DMCA. När vår utsedda upphovsrättssamordnare mottar ett motmeddelande kan det enligt eget gottfinnande återställa materialet i fråga inom tidsspannet 10 till 14 dagar efter att det har mottagit motmeddelandet, såvida det inte först har mottagit meddelande från upphovsrättsinnehavaren att de har väckt rättslig talan för att hindra den påstådda intrångsverksamheten.

För att lämna ett motmeddelande till vår utsedda upphovsrättssamordnare, vänligen returnera följande formulär till den utsedda upphovsrättssamordnaren. Observera att om du lämnar ett motmeddelande, i enlighet med vår sekretesspolicy (finns på webbplatsen) och DMCA:s villkor, kommer motmeddelandet att ges till den klagande parten.

MOTMEDDELANDE

Motmeddelandet bör levereras till vår utsedda upphovsrättssamordnare:

Upphovsrättssamordnare
www.eluxurysall.com DMCA Division

Anmälan om varumärkesintrång

Om du anser att ditt varumärke (det "Märke") används av en användare på ett sätt som utgör varumärkesintrång, var vänlig och tillhandahåll vår utsedda upphovsrättssamordnare (angiven ovan) med följande information:

Efter mottagandet av meddelandet enligt beskrivningen ovan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att försöka bekräfta förekomsten av Märket på Tjänsten, meddela den registrerade användaren som har publicerat innehållet inklusive Märket, och vidta vilken åtgärd som helst, enligt dess eget gottfinnande, inklusive tillfällig eller permanent borttagning av Märket från Tjänsten.

En registrerad användare kan svara på begäran om borttagande genom att visa antingen (a) att Märket har blivit avregistrerat, eller har upphört eller löpt ut eller (b) att den registrerade användaren har ett varumärkesregistrering, en icke-utgången licens som täcker användningen, eller någon annan relevant rättighet till Märket, eller (c) att användningen på andra sätt har visats vara icke-intrångande av den registrerade användaren. Om den registrerade användaren lyckas visa antingen (a), (b) eller (c) kan vår utsedda upphovsrättssamordnare utöva sitt gottfinnande att inte ta bort Märket.

Om vår utsedda upphovsrättssamordnare beslutar att följa en begäran om borttagning kommer detta att göras inom en rimlig snar framtid. Utan att begränsa ovanstående kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att följa eventuella domstolsbeslut i fråga om påstått varumärkesintrång på Tjänsten.

Anmälan om annan intellektuell egendom ("IP")-intrång

Om du anser att någon annan IP-rättighet av dig kränks av en användare, var vänlig och tillhandahåll vår utsedda upphovsrättssamordnare (angiven ovan) med följande information:

Efter mottagandet av meddelandet enligt beskrivningen ovan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att försöka bekräfta förekomsten av IP:n på Tjänsten, meddela den registrerade användaren som har publicerat innehållet inklusive IP:n, och vidta vilken åtgärd som helst, enligt dess eget gottfinnande, inklusive tillfällig eller permanent borttagning av IP:n från Tjänsten.

En registrerad användare kan svara på begäran om borttagande genom att visa antingen (a) att klaganden inte äger IP:n eller (b) att IP:n inte har kränkts. Om den registrerade användaren lyckas visa antingen (a), (b) eller (c) kan vår utsedda upphovsrättssamordnare utöva sitt gottfinnande att inte ta bort IP:n.

Om vår utsedda upphovsrättssamordnare beslutar att följa en begäran om borttagning kommer detta att göras inom en rimlig snar framtid.

Vi har ingen skyldighet att avgöra IP-anspråk - Användarens åtagande att hålla oss skadeslösa från anspråk

Klaganden och användare måste förstå att vi inte är en intellektuell egendomstribunal. Medan vi och vår utsedda upphovsrättssamordnare i vårt eget gottfinnande kan använda den tillhandahållna informationen för att avgöra hur vi ska svara på intrångsanspråk, är vi inte ansvariga för att bedöma anspråkens berättigande. Om en användare svarar på ett påstående om intrång genom att lämna försäkringar om att dess innehåll inte är intrångande, samtycker användaren till att om vi därefter återställer eller behåller innehållet, kommer användaren att försvara oss och hålla oss skadeslösa från eventuella påföljande anspråk om intrång som riktas mot oss och vår utsedda upphovsrättssamordnare.

DMCA

Anmälan om upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att våra användare gör detsamma. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998, vars text kan hittas på USA:s Copyright Office-webbplats på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, kommer vi att snabbt svara på påståenden om upphovsrättsintrång som begås med vår tjänst och som rapporteras till vår utsedda upphovsrättssamordnare identifierad i det exemplariska meddelandet nedan.

Om du är en upphovsrättsinnehavare eller är auktoriserad att agera på uppdrag av en eller auktoriserad att agera under någon exklusiv rättighet enligt upphovsrätten, var vänlig och rapportera påstådda upphovsrättsintrång som äger rum på eller genom webbplatsen och tjänsten (gemensamt "Tjänsten") genom att fylla i följande DMCA-meddelande om påstått intrång och skicka det till vår utsedda upphovsrättssamordnare.

Efter mottagande av meddelandet enligt beskrivningen nedan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att vidta lämpliga åtgärder enligt sitt eget gottfinnande, inklusive borttagande av användningen som utmanas från Tjänsten och/eller avslutning av användarens konto vid lämpliga omständigheter.

Meddelande om påstått upphovsrättsintrång ("Meddelande")

Leverera detta Meddelande, med alla avsnitt ifyllda, till vår utsedda upphovsrättssamordnare:

Upphovsrättssamordnare
www.eluxurysall.com DMCA Division

Meddelanden om upphävande

Den som har publicerat material som påstås utgöra upphovsrättsintrång kan skicka vår utsedda upphovsrättssamordnare ett motmeddelande enligt avsnitt 512(g)(2) och 512(g)(3) i DMCA. När vår utsedda upphovsrättssamordnare mottar ett motmeddelande kan det enligt eget gottfinnande återställa materialet i fråga inom tidsspannet 10 till 14 dagar efter att det har mottagit motmeddelandet, såvida det inte först har mottagit meddelande från upphovsrättsinnehavaren att de har väckt rättslig talan för att hindra den påstådda intrångsverksamheten.

För att lämna ett motmeddelande till vår utsedda upphovsrättssamordnare, vänligen returnera följande formulär till den utsedda upphovsrättssamordnaren. Observera att om du lämnar ett motmeddelande, i enlighet med vår sekretesspolicy (finns på webbplatsen) och DMCA:s villkor, kommer motmeddelandet att ges till den klagande parten.

MOTMEDDELANDE

Motmeddelandet bör levereras till vår utsedda upphovsrättssamordnare:

Upphovsrättssamordnare
www.eluxurysall.com DMCA Division

Anmälan om varumärkesintrång

Om du anser att ditt varumärke (det "Märke") används av en användare på ett sätt som utgör varumärkesintrång, var vänlig och tillhandahåll vår utsedda upphovsrättssamordnare (angiven ovan) med följande information:

Efter mottagandet av meddelandet enligt beskrivningen ovan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att försöka bekräfta förekomsten av Märket på Tjänsten, meddela den registrerade användaren som har publicerat innehållet inklusive Märket, och vidta vilken åtgärd som helst, enligt dess eget gottfinnande, inklusive tillfällig eller permanent borttagning av Märket från Tjänsten.

En registrerad användare kan svara på begäran om borttagande genom att visa antingen (a) att Märket har blivit avregistrerat, eller har upphört eller löpt ut eller (b) att den registrerade användaren har ett varumärkesregistrering, en icke-utgången licens som täcker användningen, eller någon annan relevant rättighet till Märket, eller (c) att användningen på andra sätt har visats vara icke-intrångande av den registrerade användaren. Om den registrerade användaren lyckas visa antingen (a), (b) eller (c) kan vår utsedda upphovsrättssamordnare utöva sitt gottfinnande att inte ta bort Märket.

Om vår utsedda upphovsrättssamordnare beslutar att följa en begäran om borttagning kommer detta att göras inom en rimlig snar framtid. Utan att begränsa ovanstående kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att följa eventuella domstolsbeslut i fråga om påstått varumärkesintrång på Tjänsten.

Anmälan om annan intellektuell egendom ("IP")-intrång

Om du anser att någon annan IP-rättighet av dig kränks av en användare, var vänlig och tillhandahåll vår utsedda upphovsrättssamordnare (angiven ovan) med följande information:

Efter mottagandet av meddelandet enligt beskrivningen ovan kommer vår utsedda upphovsrättssamordnare att försöka bekräfta förekomsten av IP:n på Tjänsten, meddela den registrerade användaren som har publicerat innehållet inklusive IP:n, och vidta vilken åtgärd som helst, enligt dess eget gottfinnande, inklusive tillfällig eller permanent borttagning av IP:n från Tjänsten.

En registrerad användare kan svara på begäran om borttagande genom att visa antingen (a) att klaganden inte äger IP:n eller (b) att IP:n inte har kränkts. Om den registrerade användaren lyckas visa antingen (a), (b) eller (c) kan vår utsedda upphovsrättssamordnare utöva sitt gottfinnande att inte ta bort IP:n.

Om vår utsedda upphovsrättssamordnare beslutar att följa en begäran om borttagning kommer detta att göras inom en rimlig snar framtid.

Vi har ingen skyldighet att avgöra IP-anspråk - Användarens åtagande att hålla oss skadeslösa från anspråk

Klaganden och användare måste förstå att vi inte är en intellektuell egendomstribunal. Medan vi och vår utsedda upphovsrättssamordnare i vårt eget gottfinnande kan använda den tillhandahållna informationen för att avgöra hur vi ska svara på intrångsanspråk, är vi inte ansvariga för att bedöma anspråkens berättigande. Om en användare svarar på ett påstående om intrång genom att lämna försäkringar om att dess innehåll inte är intrångande, samtycker användaren till att om vi därefter återställer eller behåller innehållet, kommer användaren att försvara oss och hålla oss skadeslösa från eventuella påföljande anspråk om intrång som riktas mot oss och vår utsedda upphovsrättssamordnare.